Cummins Quality Jobs

Job Information

Cummins Inc. Technical Operations Quality Engineer in Oevel, Belgium

Technical Operations Quality Engineer

Description

Our culture believes in POWERING YOUR POTENTIAL . We provide global opportunities to develop your career, make your community a better place and work with today’s most innovative thinkers to solve the world’s toughest problems.

We believe in flexibility for you to explore your passions while making an impact through meaningful work within our inclusive workforce. That’s what #LifeAtCummins is all about.

We are looking for a talented Technical Operations Quality Engineer to join our team for CUMMINS, Oevel.

Jouw taken

 • Verantwoordelijk voor de technische documentatie en het organiseren van projectrelevante databoeken.

 • Leiden van kwaliteitsinitiatieven, procesverbeteringen en documentbeheer.

 • Zorgen voor naleving van normen zoals ISO 9001.

 • Identificeren, volgen en rapporteren van non-conformiteiten en klachten.

 • Implementeren van maatregelen om negatieve gevolgen van non-conforme metingen te minimaliseren.

 • Controleren van meetkwaliteit en gegevensbeheer en besluitvorming over toepassing van kwaliteitscertificeringen.

 • Ontwikkelen van auditinstrumenten en -planningen.

 • Definiëren van leveranciersvereisten en beheren van leverancierslijst.

 • Nauwe samenwerking met kwaliteitssysteemingenieurs en inkoop.

Jouw profiel

 • Ingenieursachtergrond of ervaring in technische documentatie voor productie.

 • Je hebt ervaring in het lezen van P&ID's.

 • Je hebt kennis van material test reports/certificates en van traceability.

 • Ervaring met systemen zoals IFS en ERP is een pluspunt.

 • Kennis van regelgeving zoals PED (Pressure Equipment Directive) en ASME is een pluspunt.

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

 • Sterke organisatorische vaardigheden en oog voor detail.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 20 dagen jaarlijks verlof 12 ADV dagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • Responsible for technical documentation and organizing project-relevant databooks

 • Leading quality initiatives, process improvements, and document management.

 • Ensuring compliance with standards such as ISO 9001.

 • Identifying, tracking, and reporting non-conformities and complaints.

 • Implementing measures to minimize negative impacts of non-conforming measurements.

 • Monitoring measurement quality and data management, and making decisions regarding the application of quality certifications.

 • Developing audit tools and schedules.

 • Defining supplier requirements and managing the qualified suppliers list.

 • Close collaboration with quality systems engineers and procurement.

Your profile

 • Engineering background or experience in technical documentation for production.

 • You have experience in reading P&IDs.

 • You have knowledge of material test reports/certificates and traceability.

 • Experience with systems such as IFS and ERP is a plus.

 • Knowledge of regulations such as PED (Pressure Equipment Directive) and ASME is a plus.

 • Excellent communication skills.

 • Strong organizational skills and attention to detail.

What we offer

 • You will end up in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 20 days annual leave 12 ADV days.

 • Variable compensation based on organizational objectives.

Job QUALITY

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV (annex)

Job Type Experienced - Exempt / Office

Recruitment Job Type Exempt - Experienced

Job Posting May 13, 2024, 10:42:46 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Hybrid - Potential for Partial Remote

Relocation Package Ineligible

Req ID: 2400041R

DirectEmployers